Política de privacidade

Toda a información recompilada coa aplicación móbil ReciclaYa utilízase para dar un servizo de información e recompensas por reciclaxe, mellorar este servizo e saber máis sobre os hábitos de reciclaxe dos consumidores.

Responsable do tratamento dos datos

Responsable do tratamento dos datos ReciclaYa foi lanzada por Carrefour España, pero os datos nela incluídos están xestionados pola empresa Recycl3R Solutions, S.L. (en adiante RECYCL3R). A empresa RECYCL3R ten a súa sede en C. Sant Joaquim, 9 de Palma, dispón del C.I.F. número B-16557514 e está inscrita no Rexistro Mercantil de Palma de Mallorca (Tomo 2748, Libro 0, Folio 41, Folla PM-83338 e Inscrición 1). Se quere contactar con RECYCL3R pode facelo no correo .

Datos recollidos e finalidades

En RECYCL3R tomamos moi en serio a privacidade. Sempre protexemos a información proporcionada polos nosos usuarios e unicamente utilizamos os datos para dar un servizo de información e recompensas por reciclaxe, mellorar este servizo e saber máis sobre os hábitos de reciclaxe dos consumidores.

Solicitamos que se proporcione manualmente información para crear un perfil de usuario anónimo (idade, sexo, membros da unidade familiar, municipio de residencia e hábitos de reciclaxe), así como obtemos automaticamente a lista da compra de Carrefour e localización do usuario para poder dar información adaptada aos produtos mercados e ao lugar onde se realiza cada acción na aplicación. Estes datos manteranse mentres dure o servizo da aplicación móbil ReciclaYa e como moito ata un ano despois do seu peche.

RECYCL3R non recolle nin almacena ningún outro dato que permita identificar directa ou indirectamente o usuario.

Acceso aos datos

Toda a aplicación móbil ReciclaYa, así como o sistema que hai detrás dela, foi deseñada e implementada para garantir o máximo anonimato dos usuarios, e non permite identificar directa ou indirectamente o usuario sen a súa axuda.

A pesar disto, se desexa acceder á información que recollemos, desexa rectificala ou desexa que a borremos, envíe un correo electrónico a informándonos da súa solicitude e faremos todo o posible para que, coa súa axuda, poidamos localizar o seu usuario na aplicación.

Protección dos datos

RECYCL3R comprométese a cumprir a normativa vixente de protección de datos, a manter de xeito seguro toda a información recollida e a usar os sistemas máis avanzados para garantir o uso correcto da información e evitar accesos non autorizados.

Todos os empregados de RECYCL3R que teñen acceso ao tratamento ou interveñen no procesamento dos datos indicados, así como os nosos provedores de servizo, están obrigados a respectar a confidencialidade dos datos e a presente política de privacidade.

Transferencia de datos

En ningún caso RECYCL3R venderá, cederá nin distribuirá datos a terceiras partes para realizar accións de márketing directo. No entanto, reservamos o dereito de compartir esta información cos nosos provedores de servizos habituais co propósito de ofrecer e manter o servizo en óptimas condicións para as finalidades descritas (dar un servizo de información e recompensas por reciclaxe, mellorar este servizo e saber máis sobre os hábitos de reciclaxe dos consumidores).